Jakub Handa

Moje cesta v TPCA začala ještě během studia vysoké školy v roce 2009, kdy jsem se rozhodl absolvovat tady půlroční stáž. Byl jsem zaměstnán na půl úvazku a začal jsem pod dohledem mentora spolupracovat na projektu na oddělení Kontroly kvality. Po absolvování stáže jsem věděl, že tu chci zůstat, a proto jsem si 4 měsíce počkal, až se uvolní pozice v engineeringu na Montáži.

Jakub Handa_1

Jako Line Support Engineer jsem se denně setkával s Toyota Pro- duction Systémem a pracoval s nej- modernějšími technologiemi. Poslední tři roky jsem pracoval převážně na projektech. 

Kvalita jako taková mne ale neustále lákala, a tak jsem požádal o rotaci právě na toto oddělení. Jsem v týmu inženýrů, který se stará o všechny komponenty, které mají v autech nějakou „funkci“ – od převodovky, přes motory, brzdový systém apod.

Využívám denně angličtinu, protože komunikuji se zahraničními koordinátory nebo mateřskými či sesterskými společnostmi po celém světě.

Jsem rád, že pracuji ve stabilní mezinárodní společnosti, kde se můžu seznámit s různými kulturami a díky služebním cestám poznávat evropské země či Japonsko. Mám kolem sebe dobrý kolektiv lidí, a abych nemusel do práce každý den z daleka dojíždět, bydlím teď ve firemním bytě v Kolíně.

Toyota Peugeot Citroën Automobile

Průmyslová zóna Ovčáry
280 00 Kolín