Radek Foff

Radek Foff

Group Leader oddělení Production Control - OMD

Jsem rozený Kolíňák a do TPCA jsem nastoupil v lednu 2004. První čtyři roky jsem pracoval jako mistr na Montáži a poté jsem přešel na oddělení OMD (Operation Management Development), kde se zabývám podporou a rozvojem efektivní výroby na základě principů TPS (Toyota Production System). Řešíme například nastavení standardizace práce, kaizeny, produktivitu práce, metody měření procesů nebo výrobní dokumenty. Úzce při tom spolupracujeme s jednotlivými provozy v TPCA.

Radek Foff - příběh

Od roku 2008 jsem certifiko- vaným trenérem výrobního systému Toyoty (TPS). Doposud jsem předal své znalosti a zku- šenosti prostřednictvím tréninku více jak pěti stům kolegů a pra- covníků z TPCA i z jiných firem. Základní principy TPS vysvětlu- jeme na konkrétních příkladech z výroby. Díky tomu pak námi vytrénovaní pracovníci získají nový pohled na celý výrobní proces a pomocí různých nástrojů lépe zvládají své každodenní úkoly. Snažíme se, aby všichni pochopili, že dobré plánování a promyšlené změny jejich pracovních procesů, dodržování a vylepšování nastavených pravidel má smysl a jejich práci v konečném důsledku usnadní. 

Spolupracuji s mnoha lidmi a jsem rád, že se věnuji takové činnosti, kde je vidět reálný přínos a výsledky. Používám zajímavé a sofistikované metody a mohu se podílet na rozvoji výroby ve společnosti s vynikající úrovní organizace práce.

Toyota Peugeot Citroën Automobile

Průmyslová zóna Ovčáry
280 00 Kolín