Příležitost & Nápady

foto33

Stáž je tříměsíční až půlroční program, během něhož pracujete na částečný pracovní úvazek (max. 20 hod. / týden) ve vybraném oddělení na zadaném projektu, který na konci prezentujete managementu společnosti. Tito manažeři mají přímý dosah na případnou implementaci vašich nápadů do praxe. Než začnete pracovat na projektu, dostanete všechna potřebná školení, která vám pomohou k lepší orientaci. Během stáže jste součástí každodenního chodu daného oddělení.

Výběrové řízení

Hledáme studenty denního studia VŠ v třetích ročnících bakalářského nebo čtvrtých a pátých ročnících magisterského studia, s komunikativní znalostí anglického jazyka a uživatelskými znalostmi MS Office (Excel, Word, Outlook). Další požadavky jsou poté specifikovány v závislosti na tématu a oddělení, o které máte zájem.

Výběrové řízení děláme proto, aby se k nám dostali opravdu ti nejlepší z Vás. Chceme, aby se z našich stážistů jednou stali zaměstnanci, proto procházíte stejným výběrovým řízením jako naši budoucí specialisté. V případě nabídky konkrétní volné pozice po ukončení stáže již další výběrové řízení neabsolvujete.

 Struktura výběrového řízení:

1.   

online dotazník

  10 min.

2. 

pohovor o Vašem vzdělání, dosavadní praxi,
znalostech, dovednostech a zájmu o konkrétní oblast,
kde byste chtěl/a pracovat

  40 min.

3. 

pohovor s manažery vybraných oddělení

  30 min.

Pokud máte zájem o stáž, zašlete vyplněnou žádost a spolu se strukturovaným životopisem ji odešlete na e−mailovou adresu nabor@tpca.cz.

Co o tom říkají naši zaměstnanci?

Jakub Handa
Inženýr – Kontrola kvality

Toyota Peugeot Citroën Automobile

Průmyslová zóna Ovčáry
280 00 Kolín