Systém odměňování

foto13a

V TPCA máme velmi dobře propracovaný systém odměňování. Ke mzdě náleží ještě další pravidelné a mimořádné složky.

Hodnoceny a odměňovány jsou výsledky individuální i týmové. Příkladem týmové odměny je roční firemní bonus, který je závislý na celofiremních výsledcích. 

Do odměňování se promítá také individuální výkon zaměstnance, na základě kterého jsou vypláceny pololetní prémie.

Jednou ročně pak dochází k hodnocení kompetencí, jehož výsledek je podkladem pro jednání o navýšení mzdy.

Dále vyplácíme zaměstnancům mimořádné odměny při pracovních výročích a významných životních událostech a jubileích.

Toyota Peugeot Citroën Automobile

Průmyslová zóna Ovčáry
280 00 Kolín